Bagaimana menguruskan senarai gaji

Untuk menjalankan pengurusan gaji yang baik dan pembayarannya akan menjadi fakta asas dalam mana-mana syarikat atau organisasi, dengan tujuan mempunyai kawalan menyeluruh terhadap semua koleksi dan pembayaran yang dibuat. Juga, pekerja mesti mengumpul gaji mereka pada tarikh yang ditetapkan dan mengikuti kriteria yang dipersetujui dalam kontrak pekerjaan . Untuk membantu anda dalam tugas penting ini, kami akan menerangkan bagaimana untuk mengurus senarai gaji.

Langkah-langkah untuk diikuti:

1

Salah satu pemboleh ubah pertama yang perlu anda ambil kira untuk menjalankan pengurusan gaji yang baik adalah tarikh pembayaran, iaitu, pada tarikh tertentu atau antara jangka waktu apa yang akan anda lakukan untuk membuat pembayaran. Pekerja mesti menerima gaji mereka pada hari yang telah dipersetujui dan kami tidak akan dapat menangguhkannya secara tidak wajar.

2

Dengan cara yang sama, perlu membuat ramalan pembayaran yang dibuat untuk mempunyai kecairan yang diperlukan dan dapat mengurus dan membuat pembayaran semua gaji. Untuk ini, kami mengesyorkan anda merujuk artikel kami Bagaimana untuk melakukan pengurusan koleksi dan pembayaran.

3

Apabila menyediakan dan menyediakan gaji pekerja, kita mesti sentiasa mengambil kira semua faktor yang terlibat :

  • Gaji asas
  • Bayaran prorata / luar biasa
  • Pengekalan IRPF
  • Petikan kepada Perbendaharaan Keselamatan Sosial

4

Begitu juga, kita juga perlu merenungkan elemen-elemen lain seperti kerja lembur, diet, perbatuan, waktu malam, dan sebagainya. yang sepatutnya muncul di senarai gaji.

5

Dalam kes organisasi besar, kita mesti mempunyai kakitangan atau jabatan yang khusus didedikasikan untuk pengurusan gaji; sementara dalam hal perniagaan yang lebih kecil, kita dapat menjalankan jenis pengurusan ini sendiri. Begitu juga, ia boleh menjadi sangat berguna untuk mempunyai seorang pengurus perakaunan dalam talian yang akan sangat memudahkan tugas itu dan dengannya kita akan mempunyai profesional perakaunan di perkhidmatan kami.